jueves, 11 de abril de 2019

El dia 11 d'abril, es va començar la sessió amb l'explicació del XIII Seminari Internacional de Freiriano Zapatista. Els zapatistes sorgeixen a Mèxic i construiren la seua propia autonomia, creant així un nou sistema educatiu, rebutjant els serveis dels mestres del gobern. De la mateixa manera, també tracten de crear la seu propi sistema sanitari. Aquesta població està fisicament a una regió però molts pobles recolcen el seus valors.Cal destacar el psicoanalisi social i la pedagogia eròtica, com a elements tractats dins de les aules amb videos elaborats pel professorat zapatistes.

Més tard, es va intentar mostrar una obra de teatre creada apartir de l'alumnat per les seues propies vivendes, tracta l'opresió a l'escola i al gorben, però no es va poder recuperar el video.

Per últim, els grups de treball es dividiren per seguir realitzant el treball, amb la disposició del mestre per a poder preguntar dubtes. 

El nostre grup en concret, havia avançat feina dies abans de la sessió de classe per a que ens poguera resoldre els dubtes més important en aquest espai de temps.

Anna Ferragud Esteve

viernes, 5 de abril de 2019

El divendres 5 d'abril, l'alumant es va dividir en els diferents grups de treball per a avançar el projecte educatiu-social que s'està duguent a terme. El mestre, Carles Monclús, es va oferir a resoldre els dubtes que es platejaren, tant a nivell grupal com individualment. Aquest, també, donava resposta i feia correccions mitjançant el Google Drive.

El nostre grup concretament, va redactar la descripció del projecte, la justificació d'aquest i els objectius generals i especifics que es pretenem aconseguir amb aquest trebal. Tot açò, va ser revisat i corregir el mestre i amb annotacions d'aquest aconseguirem perfeccionar l'exposició de les nostres idees. A més, aquest ens va donar idees per a potenciar de manera més clara a les activitats que es volen realitzar, la visibilització de la interculturalitat.

L'objectiu d'aquest tipus de classes és preparar un projecte social de la millor manera possible i resoldre els dubtes que ens puguen sorgir a les alumnes.

Anna Ferragud Esteve

martes, 2 de abril de 2019

Text complementari

Després de l'examen PISA realitzat a l'any 2001, Finlàndia es va convertir en un model a imitar en l'àmbit de l'educació.

El sistema educatiu d'aquest lloc, es fonamenta en base a què el professorat són professionals valorats, és a dir, es contempla l'educació com una professió de prestigi i autoritat. L'equivalent a Magisteri en aquest país, es una titulació exigent i complicada, que arriba a formar d'una manera molt completa als/a les mestres , arribant a crear una vocació real. A més, totes les escoles són públiques, per tant l'educació és gratuïta i accessible per a tots i totes, en el termini d'entre 7 i 16 anys. De la mateixa manera, no es paga el material escolar, ni els llibres, tots i totes reben l'alimentació bàsica i si l'alumne/a viu a més de 5 km del centre, l'escola li paga el transport públic.

És realment important destacar la 'igualtat d'oportunitats que genera el repartiment dels diners públics. Els fons estatals es reparteixen de manera equitativa entre tots els centres, és a dir, totes les institucions educatives gaudeixen d'unes subvencions base en comú, no obstant, la xifra final pot variar depenent de les necessitats de cadascuna d'aquestes, de manera que s'equilibren les carències que es poden arribar a generar en comparació a la resta.

Altre aspecte a remarcar del sistema educatiu de Finlàndia és l'educació personalitzada. Es tracta de reduir els fracassos escolars mitjançant la intervenció als primers cursos de l'alumnat per a donar suport a les necessitats especialitzades que aquests/tes poden presentar, evitant, d'aquesta manera, que augmenten les dificultats en l'aprenentatge. A més, es premia la curiositat i la participació de l'alumnat, potenciant la seua imaginació i creativitat, més enllà, de la memorització i les lliçons donares exclusivament pel professorat.

 Per últim, aquest conjunt de metodologies es caracteritza pel fet de què l'alumnat gaudeix de temps per a aprendre, però també per a jugar i per a descansar. A partir dels 7 anys es consideren madurs/res per a començar les jornades lectives. Aquestes estan formades per 3 o 4 lliçons al dia, amb descansos de 15 minuts entre cada classe, sumant-li després el descans per a menjar. No han de fer quasi deures, ja que els treballs es fan en classe i no a casa. Tanmateix, l'alumnat no és avaluat amb exàmens, restant així, el valor numèric de les notes i evitant la competència entre ells i elles.

Personalment, considere que aquest sistema educatiu es la proba de que actualment, hi ha metodologies d'aprenentatge molt endarrerides que haurien de replantejar-se l'objectiu final de l'educació i no estancar-se en els sistemes anteriors.

Ver las imágenes de origen

Anna Ferragud Esteve


CAMPIONS (text complementari)

 La trama de Campions gira al voltat d'un entrenador de basket que ha sigut acomiadat de la seua tasca. Aquest, impotent per la seua...